Ports

PORT WE SERVE

Ho Chi Minh City
Vung Tau
Can Tho port
Hai Phong – Quang Ninh - Thanh Hoa
Da Nang - Quy Nhon - Tuy Hoa - Nha Trang
Shipyards
Holcim Binh Tri port